Kullanım Şartları

 

Yetkilisinden.Com Kullanım Şartları:
Tanımlar:
Site: yetkilisinden.com internet sitesi.
Üye: yetkilisinden.com üzerinde işlem yapan, kendisine site tarafından kullanıcı şifresi tahsis edilmiş, özel kişi ya da tüzel kişi temsilcisi.
Kullanıcı: Üye(kayıtlı ve şifre sahibi) ya da kayıtlı olmayan ziyaretçi.
Yer Sağlayıcı: yetkilisinden.com sitesini yayınlayan kuruluş.
Şartlar:
Bu sitenin reklam, tanıtım, duyuru ve iletişim amaçları haricinde kullanılması, bu amaçlar dahilinde olsa bile yasalara aykırı şekilde kullanılması, yasak, yanıltıcı veya sahte içerik yüklenmesi, kişilerin yasalarla korunan haklarına zarar verecek şekilde kullanılması, program, virüs benzeri yazılım yüklenmesi, genel ahlaka aykırı, resim, video, ses dosyaları yüklenmesi, diğer üyelerin iletişimini engelleyecek faaliyetlerde bulunulması, yasaktır. Bu türden eylemlerde bulunan kişiler, doğacak hertürlü sorumluluktan şahsen mesuldürler. Yetkilisinden.Com, üyesi olsun veya olmasın yukarıdaki yasaklı eylemleri icra edenlerin (varsa bakiye hizmet bedeli alacağı iade edilmek üzere) gerek bildirimli gerek bildirimsiz olarak site üyeliklerinin dondurulması, bilgilerinin silinmesi ve bu kişilerin siteye erişimlerinin engellenmesi hakkına sahiptir. İçeriğin yasaklı olup olmadığı konusunda karar mercii tek taraflı olarak yetkilisinden.com site yönetimidir. Site yönetimine, üyelerin yükledikleri içeriklerin gerçek dışı, sahte ya da telif hakkı yasalarına aykırı olmadığını araştırmak zorunluluğu yüklenmeyecektir. Her üye yüklediği içerikten ve beyanatlarından kendisi bizzat sorumlu olacaktır. Bu nedenle site üzerinde, başkalarının şifresi ile giriş yaparak onlar adına işlem yapılması da yasaktır.     
Hizmetler:
Site üzerinde sağlanmakta olan hizmetler ücretsizdir. Yetkilisinden.com gerekli gördüğü hallerde tüm yayını veya bazı içeriklerin yayınını askıya almak, veya tamamen durdurmak hakkına sahiptir. Böyle bir durumda üyelerin tazminat talep hakkı yoktur.
Gizlilik ve Güvenlik:
Site üyelerinin bilgileri, rızaları olmadıkça, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Bu durumun tek istisnası yasal zorunluluklardır. Site yönetimi üyelerinin bilgi güvenliğini teknik imkanları dairesinde garanti eder. Üye kendi şifresinin güvenliğini sağlamak, başkaları ile bu bilgiyi paylaşmamak zorundadır.  Üyelerin teknik bir sorunu gidermek üzere site yönetiminden destek istemesi ve sorunun giderilebilmesi için site yetkilisinin Üye hesabına giriş yapması halinde, sorunun çözümünü takiben üye şifresini, yenilemelidir.

Üyelikten Çıkma:
Üyelikten çıkmak herhangi bir şarta tabi değildir. Çıkma isteği site yönetimine mail yolu ile bildirilebilir. Üyenin bilgileri kendi talebine göre dondurulabilir ya da tamamen silinebilir. Üyelik hesabının başkalarına devri yasaktır. Site yönetimi, gerekli gördüğü hallerde üyeden izin almaksızın bir hesabı dondurmaya veya silmeye yetkilidir. Böyle bir durumda üyenin tazminat talep hakkı yoktur. Site yönetimi kullanım şartlarında yapacağı değişiklikleri bu bölümde ilan etmekle tebliğ etmiş olacaktır.